Tulpannytt – Juli / Augusti

Angående tvättstugorna!

Tänk på att tvätta med full maskin och gärna inte oftare än en gång i veckan. Kostnaderna för el och vatten skenar. Kostnaderna för tvättstugor och torkrum är samma om man tvättar med full maskin eller halvfull. Vi måste spara.

Nya blomkrukor skolvägen

Ett antal nya rör har sats upp på skolvägen för plantering av blommor och perenna växter.

Grillning på balkong endast el grill.

Det är helt okey att EL grilla på balkongen bara den är fackmannamässigt installerat och ansluten via jordfelsbrytare, tänk bara på att om det blåser kanske din granne får in oset hos sig. Vi ska ju inte störa våra grannar.

Trevlig sommar!

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – Maj / Juni

Märkning av cyklar!

Nu är det dags att märka sin cykel med namn och lägenhetsnummer, detta gäller alla cyklar i cykelrum eller ute i cykelställen. Skall vara klart till den 15 maj.

Vi tar bort alla som inte är märkta.

Ang. Hundar

I någon uppgång har en hund urinerat, sådant kan hända men då måste man göra rent efter sin hund detta gäller även allt hundhår som blir liggande i trapphusen.

Skräp efter städdag

Till Er som kastade saker i container som inte är brännbart, var vänlig och hämta era saker.

Trappstäd

Trappstädet sköts av Faku ”Erika” tills vidare.

Släpkärra, fritidslokal

Vid bokning av släpkärran och fritidslokalen ring Christel 0761-27 02 43 eller Lasse 0705- 88 46 81.

Felanmälan

All felanmälan skall ske hos fastighetsskötaren, lägg en lapp i brevlådan. Vid akuta fall ring någon i styrelsen.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – Februari/Mars

Fastighetsskötsel

Från och med vecka 5 kommer Hallbergs Fastighetsservice ”Janne” att ombesörja skötseln av våra fastigheter och grönytor. Detta på grund av att Diler har slutat på egen begäran.

Hallbergs kommer att finnas på plats ett par timmar varje måndag mellan 08:00 – 10:00.

Övrig tid kommer att vara sporadisk måndag – fredag.

Trappstäd

Jobbar på det är inte klart ännu.

Släpkärra, fritidslokal

Vid bokning av släpkärran och fritidslokalen ring Christel 0761-27 02 43 eller Lasse 0705- 88 46 81.

Felanmälan

All felanmälan skall ske hos fastighetsskötaren, lägg en lapp i brevlådan.

Vid akuta fall ring någon i styrelsen.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – Hösten

Felanmälan

Vid felanmälan lämna en lapp i fastighetsskötare expeditionens brevlåda.

Entréporten

Entréporten ska alltid vara stängd, tänk på att det kan komma in råttor, fåglar eller andra objudna gäster i trapphuset.

Komposten

Vi bör bli bättre på att sortera våra sopor. Kartonger, plåtburkar, glas, flaskor och burkar samt batterier kan slängas vid återvinningen utanför Ekdalaskolan – detta gäller även mjuk och hårdplast.

Facebook

Du som vill vara medlem i Brf Tulpanens Facebook, när du anmäler dig uppge ditt lägenhetsnummer (det som står på dörren).        

Fönster

Ett tips till er när ni gör rent era fönster, glöm inte att göra rent på fönsterblecket. Detta ligger på dig som bostadsrättsägare.

Renovering

Tänk på att det inte är okej att spika och borra efter kl. 20.00 på vardagar.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor.

// Styrelsen Brf Tulpanen önskar Er en trevlig höst

Tulpannytt – Juli/Augusti/September

Ang. Fastighetsskötaren

Fastighetsskötaren Diler har semester fram till 19 aug, därefter är han tjänstledig t.o.m sista september på grund av familjeangelägenhet i sitt hemland.

Under hans bortovaro kommer Åke Wassberg Skolvägen 8b utföra delar av Dilers arbetsuppgifter.

Ang. Sophantering

Det får inte slängas burka och flaskor i brännbart avfall! Endast brännbart.

Tvättstugorna

Nu får man efter sin tvättid göra rent i tvättstugan för det kommer ingen som städar efter dig. Du ska lämna tvättstugan så som du vill att den ska vara när du börjar tvätta.

Rastning av husdjur

Det är inte trevlig att ni kastar baj påsarna i våra papperskorgar, nu när värmen kommer så luktar det inte så bra.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor hela sommaren.

Fönster

Ett tips till er när ni gör rent era fönster, glöm inte att göra rent på fönsterblecket. Detta ligger på dig som bostadsrättsägare.

// Styrelsen Brf Tulpanen önskar Er en fortsatt trevlig sommar

Tulpannytt – Juli/Augusti

Info. BRÅTA Återvinningscentral

Från och med 1 januari får vi som fastighetsägare inte slänga farligt avfall på Bråta. Ljuskällor och elektronik klassas som farligt avfall.

Detta gäller föreningar och företagare

För boende gäller som tidigare att man får slänga allt.

Ang. Sophantering

Det får inte slängas burka och flaskor i brännbart avfall! Endast brännbart.

Städa bilen

För dig som vill dammsuga rent i din bil, det finns en el-kontakt under taket utanför fastighetsskötarens kontor du kan även få låna en dammsugare detta gäller under hans arbetstider.

Rastning av husdjur

Det är inte trevlig att ni kastar baj påsarna i våra papperskorgar, nu när värmen kommer så luktar det inte så bra.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor hela sommaren.

Fönster

Ett tips till er när ni gör rent era fönster, glöm inte att göra rent på fönsterblecket. Detta ligger på dig som bostadsrättsägare.

// Styrelsen Brf Tulpanen önskar Er en trevlig sommar

Tulpannytt – Maj/Juni

Info. BRÅTA Återvinningscentral

Från och med 1 januari får vi som fastighetsägare inte slänga farligt avfall på Bråta. Ljuskällor och elektronik klassas som farligt avfall. Detta gäller föreningar och företagare. För boende gäller som tidigare att man får slänga allt.

Paketbox

Vi kommer att vara med i ett pilotprojekt som innebär att Postnord kommer att placera ut en paketbox på gavel 10 A. Mer information finner ni här: https://www.postnord.se/ta-emot/hamta/hamta-paket-i-paketbox

Rastning av husdjur

Det är inte bra om ni rastar era husdjur på gården. Tänk på att det finns barn som leker på våra gårdar och folk som rensar i rabatterna.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Gunga och gunghäst

Nu kommer gungan på 10:ans gård snart tillbaka. Det är nya ben och ställningen är målad. Gunghästen på 8:ans gård är under tillverkning är snart klar.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – Januari/Februari

Info. BRÅTA Återvinningscentral

Från och med 1 januari får vi som fastighetsägare inte slänga farligt avfall på Bråta. Ljuskällor och elektronik klassas som farligt avfall.

Detta gäller föreningar och företagare

För boende gäller som tidigare att man får slänga allt.

Felanmälan

Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

Rollatorer

Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet

Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Felkoppling

Omdragning av avloppsrör i gräsmattan mellan 6E – 8 G. Felkopplat sedan byggnationen.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – December

Info. BRÅTA Återvinningscentral

Från och med 1 januari får vi som fastighetsägare inte slänga farligt avfall på Bråta. Ljuskällor och elektronik klassas som farligt avfall.

Detta gäller föreningar och företagare

För boende gäller som tidigare att man får slänga allt.

Felanmälan

Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

Rollatorer

Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

OBS! 4 januari är det STÄNGT

Brandsäkerhet

Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en GOD JUL och Gott Nytt ÅR.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – Hösten

Expeditionen öppettider                                

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor.

Kommande fastighetsunderhåll.

 Med början i oktober kommer vi att foga om gavel 6a och 6c – d gårdssida + gavel 6d

Grillning

När det gäller grillning på våra balkonger tänk då på att inte använda för mycket marinad, det kan börja ryka ganska ordentligt och störa våra grannar.

Vi vill ju inte göra oss osams med någon.

Balkonger

Det har observerats att några skakar mattor och sängkläder från balkongerna vilket inte är ok. För detta ändamål har vi piskställ på gårdarna.

Rastning

Rastning av hundar eller andra husdjur får inte ske inne på våra gårdar, tänk på att det finns många barn som leker här på gårdarna.

// Styrelsen Brf Tulpanen