Tulpannytt – Februari

Info. Underhåll på fastigheterna

Inom kort påbörjas dränering 8 E – G gårdssidan i år.

Fritidslokal och släpkärra

Vid bokning av fritidslokalen eller släpkärra får man ringa till fastighetsskötaren.

Rastning av husdjur

Det är inte bra att rasta era husdjur inne på gårdarna. Tänk på att det finns barn som leker på våra gårdar.

Tvättstugorna

Har installerat nya ledlampor med sensorer i tvättstugegångarna och nya ledlysrör inne i tvättstugan. Detta för att hålla nere el-kostnaden.

Många glömmer att släcka lamporna efter sig.

Expeditionens öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor.

Skyfflar

Det finns snöskyfflar att låna när ni vill skotta eran parkering, i varje C uppgång i gamla soprummet finns skyfflarna. Finns även hos fastighetsskötaren.

Ställ tillbaka när ni har skottat klart.

Brandsäkerhet

Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Till er som har motorvärmare, glöm ej ta med elkabeln när ni lämnar p-platsen. P-platsen.

Parkeringen

Gästparkeringen är endast till för era gäster, inte för eran andra bil. Observera att vi har bara tre gästparkeringar.

Tulpannytt – Januari

Info. Underhåll på fastigheterna

Kommande underhåll blir dränering 8 E – G gårdssidan i år.

Fritidslokal och släpkärra

Vid bokning av fritidslokalen eller släpkärra får man ringa till fastighetsskötare

Anmälan om renovering

Vid större renoveringar glöm ej att lämna in anmälan om renovering till styrelseexpeditionen.

Vid byte av badrumsfläkt tillse att den är inställd likvärdigt som den gamla, vid för hög verkan (fläkthastighet) finns risk för undertryck i lägenheten.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor.

Brandsäkerhet

Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Till er som har motorvärmare, glöm ej ta med elkabeln när ni lämnar

P-platsen.

Vi vill även passa på att önska alla en God fortsättning på det Nya året.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt – December 2018

Info. Underhåll på fastigheterna
Kommande underhåll blir dränering 8 E – G gårdssidan i år.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Fastighetsskötsel
Från den 2 januari 2019 kommer våran fastighetsskötare Diler att vara anställd av föreningen på 100%, arbetstiden är kl: 07.00 – 15.30

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt september 2018

Portarna
Portarna kommer att låsas kl 19 året om istället för nuvarande kl 18 på vinterhalvåret och kl 20 på sommarhalvåret. Nya tiden gäller från och med den 28 oktober.

Gymnastik i fritidslokalen varje tisdag
Startar 3 september och håller på kl 10.00 – 12.00.  Gympan är anpassad för alla och går även att utföra som ”sittgympa”.

Bokning av fritidslokalen
Bokning sker till Christel Bergendahl 0761-270243.

Pågående renovering – Taken
Arbetet löper på enligt plan, tredje etappen kommer att påbörjas vecka 37.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt augusti 2018

Info. Takomläggning
Kommande vecka påbörjas sista etappen av takomläggningen av våra tak. Arbetet beräknas ta ca 3-5 veckor allt beroende på väder.

Info. Underhåll på fastigheterna
Kommande underhåll blir:
Dränering 8E-G gårdssidan i år
Dränering 6A-C och 8A-C mot gatan nästa verksamhetsår.

Omfogning av gavel 10A och 6A när ekonomin tillåter.

OBS! Grillningsförbud OBS!
Respektera eldningsförbudet inom kommunen. All grillning är förbjuden så länge kommunen inte säger något annat.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en fortsatt glad sommar.
// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändring av stadgar
Ändring av våra stadgar sker pga. ändringar i bostadsrättslagen.
Möte 1 av 2 hölls 2018-06-12, möte 2 blir i samband med årsstämman.

Elgrill
Styrelsen har beslutat att på prov tillåta grillning med elgrill på våra balkonger. Detta förutsätter att elgrillen ansluts till ett fast installerat jordat eluttag som föregås av jordfelsbrytare. Utvärdering görs till hösten. Om detta faller väl ut, kommer ordnings samt trivselregler att skrivas om.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändringar av stadgarna
Ändring av stadgarna sker pga ändringar i bostadsrättslagen. Mer info får ni på extrastämman.

Extrastämma
Äger rum kl 19.00 den 12 juni. Det bjuds på matigare fika, välkomna.

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

GDPR
EUs nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Vi i föreningen jobbar med detta enligt HSBs rekommendationer.

Lekplatserna är besiktigade och godkända

Rollatorer
Rollatorföråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera era rollatorer inne i dessa förråd som nu är avsedda för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt april-maj 2018

Renovering
Innan större renoveringar är det viktigt att anmäla detta till styrelsen. Anmälan görs på expeditionen.

Expeditionen öppettider
Stängt 30 april. Ojämna helgfria måndagar från och med 7 maj är expeditionen öppen. Detta kommer att testas året ut.

Avfall
Sopsortering är bra för miljön och även bra för föreningen. När vi källsorterar minskar våra sopor vilket medför att kostnaderna minskar.

Gästparkering
Får enbart användas av gäster, det är inte okej att parkera sin andrabil där. Enbart personbilar får stå på parkeringen.

Avgiftshöjning
Från den 1 juli höjs avgiften med 2,5 %.

Portar
Portarna är nu inställda på sommartid. Öppna till kl 20.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt februari-mars 2018

Håll portarna stängda
Kontrollera att porten stängs ordentligt efter er och går i lås. Föreningen har varit utsatt för oinbjudna gäster. Även cykelstölder har förekommit.

Ställ ej saker i trapphus och källargångar
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att ställa saker i våra trapphus och källargångar.

Snöskyfflar
Snöskyfflar finns i förrådet utanför varje C-uppgång. Låna gärna dessa vid snöfall.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt november-december 2017

Vintertid portar
Portarna låses kl. 18:00 efter den 29 oktober.

Uppdaterade ordningsregler
Kommer att läggas ut på hemsidan under november månad. 

Bredbandskostnad
Månadskostnaden sänks till 130 kr från den 1 januari.

Cykelförråden
Kommer att rensas efter årsskiftet. Märk upp era saker.

OVK
Sker under torsdagen den 9/11 och fredag den 10/11 med början kl. 08:00 på 6 A.

 

// Styrelsen Brf Tulpanen