Tulpannytt maj 2016

Hyreshöjning
Hyreshöjning från den 1 juli 2016 på 2,5%. På grund av framtida underhåll som tak, dränering samt omfogning av fasader.

Expeditionen
Från den 1 maj 2016 under tiden maj, juni, juli och augusti är expeditionen öppen helgfria måndagar 18:30-19:30 på ojämna veckor.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio eller musikanläggning stå på för högt, inte går med träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan klockan 22:00 och 07:00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör vi vardagar mellan 08:00-20:00 och lördag, söndag mellan kl.10:00-20:00.

Förändringar
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande. Det gäller även om vi vill sätta upp parabolantenn och markiser.

Tvätta våra bilar
Alla vill ha rena och fina bilar, nu när våren är här och detta gör vi bäst på biltvättar. Vår parkering och gata (Skolvägen), är inte anpassade till detta.
Läs mer på Kommunens hemsida: Stora biltvättarhelgen

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Tulpanen

Tulpannytt april 2016

Trivsel
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio eller musikanläggning stå på för högt. Detta är särskilt viktigt mellan klockan 22.00 och 07.00, då vi bör iaktta största möjliga tystnad.
När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn.
Vi vill alla ha det fint i lägenheten, därför är det ibland nödvändigt att renovera. Var snälla att anpassa störande arbeten till vardagar mellan kl. 08.00 – 20.00 och till helger mellan kl.10.00 – 20.00.

Förändringar
Ibland vill man förnya och komplettera i sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar t.ex. flytt av avlopp, ändring av bärande konstruktion, uppsättning av parabolantenn och markiser m.m. måste styrelsen godkänna arbetet.

Tvätta våra bilar
Inom Härryda kommun är det inte tillåtet att tvätta bilarna ute på gatan, detta gäller således även våra gårdar och parkeringen. Om tvätt sker på föreningens mark och på Skolvägen kan föreningen bli ålagda att betala en straffavgift till kommunen.

Pågående arbeten
Arbetet med fasaden på 10G är avslutad
Renovering av skorstenen på 6C är snart klar
Kommande arbete är taket på 6C-D

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Tulpanen

Tulpannytt februari-mars 2016

Snöskyfflar
Nya snöskyfflar finns i varje C-uppgångs gamla soprum. Låna dem gärna och ställ tillbaka dem när ni är klara.

Snöröjningen
Styrelsen håller på att titta på hur vi kan lösa snöröjningen av parkeringen snabbare i fortsättningen.

Tvättstugan
Programmen på tvättmaskinerna i tvättstugorna får ej ändras. Var snälla att inte försöka anpassa programmen efter era egna behov utan följa redan inlagda program. Ändringar i program kan resultera i att vi får ringa in en reparatör vilket kan innebära dyra lagningar. Detta har nyligen inträffat i 6:ans tvättstuga.

Nya lampor sätts upp i varje tvättstugekorridor.

Vänligen ställ inte ner er tvätt i tvättstugan långt innan ni skall tvätta. Bänkarna skall vara tillgängliga för ren tvätt att vikas. Max 30min innan är okej.

Kalla element?
Om ni har problem med kalla element så kan ni antingen lufta dem själva eller höra av er till fastighetsskötaren för att få hjälp.

Sorteringsvagnarna
Tack till alla som hjälper till att sortera tidningar och pappkartonger rätt i sorteringskärlen på gårdarna. Kan vi hjälpas åt blir det lättare att ha kvar våra sorteringskärl.

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Tulpanen

Tulpannytt december 2015

Radonmätare
I samtliga lägenheter på 8:ans och 10:ans gård, som inte har godkända värden kommer radondosor att sättas in. Detta sker under december månad.

Ny städare av trappuppgångarna
Vi vill passa på att välkomna vår nya städerska som heter Mona-Lisa.

Expeditionen – välkomna in

På måndagar 18.30–19.30 är expeditionen öppen. Kom då gärna in och ställ era frågor. Christel har mycket god kännedom om föreningen och är den som är bäst på att svara på era frågor.
Är det inget akut ärende var god vänd er till expeditionen.

Vi i styrelsen vill även passa på att tacka för detta år och önska er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Styrelsen
Brf Tulpanen

 

Tulpannytt oktober 2015

Vädringsbeslag
Styrelsen har beslutat att sätta in vädringsbeslag i alla lägenheter, för att man ska kunna vädra lite under den kalla årstiden. Detta för att få ner radonvärdet i lägenheterna på 8:an och 10:an. Även 6:an behöver få in beslagen för att slippa undertryck i lägenheten.

Anders Gustafsson som är snickare kommer att sätta in vädringsbeslagen. Styrelsen återkommer med information om när Anders kan påbörja arbetet. Det är viktigt att få in vädringsbeslagen innan vi skall göra radonmätningen 2015, som vi hoppas blir den sista.

Bommar
Vill påminna om att lägenhetens nyckel fungerar i det nedersta låset på våra bommar.

Tubus
Vill även här göra en liten påminnelse. Glöm inte att lämna in anmälan om renovering till styrelseexpeditionen samt att kontakta TUBUS som behöver förstärka avloppet vid t.ex. en badrumsrenovering.

Styrelsen önskar alla en härlig höst.

Styrelsen/förtroendeman

Tulpannytt augusti-september 2015

Expeditionen
Från och med v.36 är expeditionen öppen som vanligt varje måndag.
Kl.18:30-19:30.

Expeditionen har länge varit i behov av en renovering och nu är den äntligen genomförd. Expeditionen har fått nymålade tak, väggar och ny tapet.

Om vi alla hjälps åt kan vi tillsammans öka trivseln i föreningen

Tvättstugorna:
Snälla lämna inte tomma stora förpackningar i tvättstugorna. Papperskorgen är endast till för småskräp. Det finns på våra gårdar, vagnar att slänga och vid kommunhuset.

På senaste tid har föreningen blivit av med trasor, borstar och skyfflar som tillhör tvättstugorna. Låna dem gärna men se till att de kommer tillbaka på sin plats.

Alla lamporna i tvättstugorna släcks inte automatiskt, var snälla att släck efter er.

Fritidslokalen:
Tyvärr har det försvunnit kuddar och filtar i vår lokal. Föreningen har nu köpt in nya.

Alla i föreningen har möjlighet att låna lokalen, kanske har du några gäster som vill stanna över natten men inte får plats i lägenheten? Hör i så fall av er till Ann-Britt Ring på 10G på tel 0768-217770 eller 031-883780 så att ni kan boka lokalen för en mindre summa. Ni får också gärna använda vår hemsida brftulpanen.se och då under fritidslokalen. Efter att man lånat lokalen är det viktigt att städa den. Golven skall dammsugas och våt torkas, och allt skall ställas i ordning och städas så att det ser trevligt ut för nästa gäst som kommer.

Portar:
Våra portar står ofta öppna både dagtid och nattetid, om vi alla hjälps åt att stänga när vi ser en dörr öppen så håller vi oinbjudna gäster borta och håller nere värme och elkostnader.

Vi i styrelsen hoppas och tror på att vi alla vill delta i ett samarbete, för att vara rädda om våra saker och utrymmen.

Tack för att vi alla hjälps åt!

Detta kommer att hända i föreningen med start under Augusti

  • Påbörjas montering av Pax fläktar i lägenheterna på 8:an och 10:an.
  • Besiktning av våra balkonger.
  • Omläggning av tak 8E, F, G.

Styrelsen

Brf Tulpanen

Tulpannytt maj-augusti 2015

Expeditionens sommaröppettider
Juni: öppet jämna veckor, Juli: stängt, Augusti: öppet jämna veckor

Hyreshöjning
För framtida större underhållsarbeten höjs månadsavgiften med 4 % i år. Höjningen kommer att gälla från och med 1/7.

Ny bosocial telefonrådgivning
Det finns nu en kostnadsfri telefonrådgivning som är öppen för alla HSB Göteborgs medlemmar. Tjänsten syftar till att förhindra utanförskap och till ökad trivsel. Det kan vara frågor som rör ett barn på gården som verkar fara illa, en granne som stör eller att någon i huset inte verkar må så bra.

Rådgivningen har öppet måndag-torsdag kl.13-14 och du når dem på telefonnummer: 072-732 77 71.

Öppna portar och dörrar
På senaste tiden har flera av våra portar och dörrar stått öppna nattetid. Vi behöver alla hjälpas åt att stänga efter oss, vi håller då objudna gäster borta.

Vi vill gärna hålla våra el- och värmekostnader låga, så snälla släck lampan och stäng dörren när du lämnar ett rum.

Gavelrenoveringar på 8D och 10D
Arbetet börjar under maj månad.

Vi i styrelsen önskar nu er alla en härlig sommar!

Styrelsen
Brf Tulpanen

Tulpannytt april 2015

18/4
Vårstädning
Boka redan nu i almanackan och mer information kommer längre fram.

4/5
Christel kommer att vara ledig denna måndag och två representanter från styrelsen, kommer att sitta på expeditionen

Inbrottsförsök
Vi har under mars månad haft inbrottsförsök i två lägenheter, då de har försökt att komma in via balkongen och även ett försök på Svarvaren. Håll gärna extra koll på kvällarna, för ett av försöken var vid 19.30 tiden.

Portarna
Från och med söndagen den 29/3 är portarna öppna till kl.20.

Vi vill också be om försiktighet när ni öppnar er port, det har nu har inträffat en olycka då någon med stor kraft landat med sina händer på glaset, så att de sprack sönder och det flög mycket glasbitar. Denna gång slutade det bra.

Styrelsen
Brf Tulpanen

Tulpannytt februari, mars 2015

Sopsortering
Vi har idag en dålig sopsortering i vår förening och stora mängder sopor som inte sorteras påverkar föreningens kostnader mycket. Idag har vi hämtning varannan vecka, torsdagar och betalar då för 3 månader (ca 6 200kg) ca 22 000:-. Vi kommer att behöva öka hämtningen och därigenom få ökad kostnad. För att kunna hålla nere kostnaderna behöver vi bli Mycket Bättre på att sortera. Ökade sophämtningskostnader kan innebära i längden ökade hyror. Kan vi hjälpa till och prata med varandra om att bli bättre, så att vi kan hålla kostnaden nere?

För er som inte vet så är det Gratis att slänga skräp på Bråta, man har även obegränsade tillfällen att åka dit och slänga. Du kan skaffa återvinningskortet via Härryda kommuns hemsida.

Vi vill även tipsa om att det går att slänga mindre elprylar och lampor i samlaren som finns på Hemköp och Coop. Tänk även på att om ni köper en ny elpryl så har butiken skyldighet att ta emot er gamla förbrukade elpryl.

Omärkta prylar i källarutrymmen och trappuppgångar
Vem tar hand om de prylar som står i våra källarutrymmen och trappuppgångar?

Var snälla att inte placera era prylar utanför era förråd eller ytterdörrar. Det innebär en ökad brandrisk och kan innebära ett försvårat släckningsarbete i samband med brand.

Det är trevligare för oss alla om vi håller våra prylar borta från våra gemensamma utrymmen.

Snöskyfflar
Finns att låna i varje C-uppgångs förråd.

Styrelsens sammansättning
Vi delar inte längre ut styrelsens sammansättning till varje lägenhet. Många har idag tillgång till vår hemsida och vi vill även gärna värna om miljön genom att inte skriva ut på papper. Ni som inte har tillgång till hemsidan är Välkomna att hämta informationen på vår expedition.
Styrelsens sammansättning hittar ni här

En tidig vårhälsning från oss i styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt oktober, november 2014

Portar
På grund av att vi nyligen haft inbrott i källaren och att fåglar har flugit in i trappuppgångarna ber vi er att alltid stänger porten efter er.

Återvinning av wellpapp och kartonger
Idag har vi möjligheten att kasta wellpapp och kartonger i behållare inom vårt område, men om vi skall kunna fortsätta att ha kvar den möjligheten måste alla bli bättre på att:

  • Vika ihop och trycka ut luften ur sina förpackningar innan de slängs i behållaren.
  • Inte slänga annat i behållarna än vad den är avsedd för.

Bilparkeringen

Större fordon är ej tillåtna på våra parkeringsplatser. Parkering är endast tillåten för personbilar.
Besöksparkeringen. Det är inte tillåtet att parkera sin andrabil på våra besöksplatser, dessa är endast avsedda för besökande med personbil till boende i Brf Tulpanen. Det måste ligga ett P-tillstånd väl synligt i vindrutan.

Fastighetsskötaren Roger
Fastighetsskötaren arbetar följande tider:
Måndag – Fredag klockan 09.00-14.00
Fastighetsskötaren har rast mellan 12-13.
Fastighetsskötaren nås på telefon: 031-88 25 88


Torky i tvättstugan
Föreningen kommer inte längre att fylla på med nytt Torky-papper i tvättstugorna.

Styrelsen
Brf Tulpanen