Tulpannytt maj 2016

Hyreshöjning
Hyreshöjning från den 1 juli 2016 på 2,5%. På grund av framtida underhåll som tak, dränering samt omfogning av fasader.

Expeditionen
Från den 1 maj 2016 under tiden maj, juni, juli och augusti är expeditionen öppen helgfria måndagar 18:30-19:30 på ojämna veckor.

Trivsel
Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Det är därför viktigt att du inte låter TV, radio eller musikanläggning stå på för högt, inte går med träskor inomhus eller gör något annat som stör. Detta är särskilt viktigt mellan klockan 22:00 och 07:00, då vi bör iaktta ”största möjliga tystnad”.

När vi anordnar fest i den egna bostaden bör vi meddela grannarna och visa hänsyn. Vi vill alla ha det fint i lägenheten. Därför är det ibland nödvändigt att borra, spika och såga. Detta gör vi vardagar mellan 08:00-20:00 och lördag, söndag mellan kl.10:00-20:00.

Förändringar
Ibland vill man förnya och komplettera sin lägenhet. När det gäller väsentliga förändringar måste vi få styrelsens godkännande. Det gäller även om vi vill sätta upp parabolantenn och markiser.

Tvätta våra bilar
Alla vill ha rena och fina bilar, nu när våren är här och detta gör vi bäst på biltvättar. Vår parkering och gata (Skolvägen), är inte anpassade till detta.
Läs mer på Kommunens hemsida: Stora biltvättarhelgen

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Tulpanen