Förtydligande angående förfrågan om bredband

Styrelsen önskar att även ni som idag har bredband från AllTele fyller i blanketten ni fått i er brevlåda samt lämnar in den på expeditionen. Detta då styrelsen själv kommer att hantera in/urkopplingar samt fakturering.
Avgiften för bredband kommer att komma på våra hyresavier istället för som idag via AllTele.

Vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Tulpanen