Tulpannytt september-oktober 2017

Vid fel i tvättstugan
Om det är fel på tvättmaskin eller torkrum vänligen fyll i två förtryckta formulär. Formulären kommer att finns i tvättstugorna. Vid fel sätts ett på maskin/torkrum och ett lämnas till fastighetsskötaren.

Trapphusen
Trapphusen och källargångarna får inte belamras p.g.a. brandrisk.

Inbrott i cykelkällarna
Det har varit inbrott i cykelkällarna, var snälla att hålla portarna stängda så inte obehöriga kommer in.

Rastning av djur på gårdarna
Vänligen rasta ej husdjur inne på gårdarna.

På gång:

Expeditionen
Expeditionen kommer att vara stängd den 4 september.

Höststädningen
Sker den 14 oktober kl. 10-13