Tulpannytt – Januari

Info. Underhåll på fastigheterna

Kommande underhåll blir dränering 8 E – G gårdssidan i år.

Fritidslokal och släpkärra

Vid bokning av fritidslokalen eller släpkärra får man ringa till fastighetsskötare

Anmälan om renovering

Vid större renoveringar glöm ej att lämna in anmälan om renovering till styrelseexpeditionen.

Vid byte av badrumsfläkt tillse att den är inställd likvärdigt som den gamla, vid för hög verkan (fläkthastighet) finns risk för undertryck i lägenheten.

Expeditionen öppettider

Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor.

Brandsäkerhet

Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Till er som har motorvärmare, glöm ej ta med elkabeln när ni lämnar

P-platsen.

Vi vill även passa på att önska alla en God fortsättning på det Nya året.

// Styrelsen Brf Tulpanen