Tulpannytt augusti 2018

Info. Takomläggning
Kommande vecka påbörjas sista etappen av takomläggningen av våra tak. Arbetet beräknas ta ca 3-5 veckor allt beroende på väder.

Info. Underhåll på fastigheterna
Kommande underhåll blir:
Dränering 8E-G gårdssidan i år
Dränering 6A-C och 8A-C mot gatan nästa verksamhetsår.

Omfogning av gavel 10A och 6A när ekonomin tillåter.

OBS! Grillningsförbud OBS!
Respektera eldningsförbudet inom kommunen. All grillning är förbjuden så länge kommunen inte säger något annat.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en fortsatt glad sommar.
// Styrelsen Brf Tulpanen

Underhåll på fastigheterna

Takomläggning
Kommande vecka påbörjas sista etappen av takomläggningen av våra tak.
Arbetet beräknas ta ca 3-5 veckor allt beroende på väder.

Kommande underhåll
Dränering 8E-G gårdssidan kommer att ske i år
Dränering 6A-C och 8A-C mot gatan nästa verksamhetsår.
Omfogning av gavel 10A och 6A när ekonomin tillåter.

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändring av stadgar
Ändring av våra stadgar sker pga. ändringar i bostadsrättslagen.
Möte 1 av 2 hölls 2018-06-12, möte 2 blir i samband med årsstämman.

Elgrill
Styrelsen har beslutat att på prov tillåta grillning med elgrill på våra balkonger. Detta förutsätter att elgrillen ansluts till ett fast installerat jordat eluttag som föregås av jordfelsbrytare. Utvärdering görs till hösten. Om detta faller väl ut, kommer ordnings samt trivselregler att skrivas om.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändringar av stadgarna
Ändring av stadgarna sker pga ändringar i bostadsrättslagen. Mer info får ni på extrastämman.

Extrastämma
Äger rum kl 19.00 den 12 juni. Det bjuds på matigare fika, välkomna.

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

GDPR
EUs nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Vi i föreningen jobbar med detta enligt HSBs rekommendationer.

Lekplatserna är besiktigade och godkända

Rollatorer
Rollatorföråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera era rollatorer inne i dessa förråd som nu är avsedda för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen

GDPR ny dataskyddslag

Den 25 maj 2018 träder en ny och mycket viktig lag i kraft. GDPR, General Data Protection Regulation, är en ny dataskyddsförordning som kommer att gälla i samtliga EU-länder. GDPR ersätter vår svenska personuppgiftslag (PUL) som då slutar att gälla. Många av lagkraven i GDPR finns redan i PUL, skillnaden är att GDPR är strängare och omfattar fler uppgifter. PUL hade även undantag som nu försvinner.

Styrelsen i en bostadsrättsförening måste naturligtvis hålla reda på vilka som är medlemmar i föreningen och vem som äger vilken bostadsrätt. Detta regleras i Bostadsrättslagen och är ingenting som hindras av GDPR. Däremot omfattar Bostadsrättslagen inte övrig information och kontaktuppgifter till medlemmarna. Sådant som telefonnummer och e-postadresser till medlemmarna får alltså inte registerföras automatiskt.

Då styrelsen arbetar med att se över detta så vi följer GDPR fullt ut, vill vi be er att se över om ni vill fortsätta prenumerera på vårt nyhetsbrev från hemsidan.
Önskar ni inte längre prenumerera på detta eller vill ändra era uppgifter så klicka på texten: Avsluta eller Ändra dina prenumerationer längre ner i detta mail.

Styrelsen har tidigare fått muntligt tillstånd av personerna som finns med på bilder här på hemsidan, skulle någon av er som finns med där inte vilja vara med längre så meddela någon i styrelsen så skall vi se till att dessa bilder tas bort.

Mvh
Styrelsen
Brf Tulpanen

Vårstädning

Nu var det dags för vårstädning.

Lördagen 21/4

kl.10:00-13:00.

Vi träffas på respektive gård.

Container kommer att finnas vid gavel 10a, den är till trädgårdsavfall i första hand och efter städningen kan man passa på att slänga sådant man vill bli av med dock ej elektronik eller dylikt

Vid 13-tiden avslutar vi med Anders berömda soppa och korv med bröd i fritidslokalen på gaveln skolvägen 10A.

Välkomna
Styrelsen

Tulpannytt april-maj 2018

Renovering
Innan större renoveringar är det viktigt att anmäla detta till styrelsen. Anmälan görs på expeditionen.

Expeditionen öppettider
Stängt 30 april. Ojämna helgfria måndagar från och med 7 maj är expeditionen öppen. Detta kommer att testas året ut.

Avfall
Sopsortering är bra för miljön och även bra för föreningen. När vi källsorterar minskar våra sopor vilket medför att kostnaderna minskar.

Gästparkering
Får enbart användas av gäster, det är inte okej att parkera sin andrabil där. Enbart personbilar får stå på parkeringen.

Avgiftshöjning
Från den 1 juli höjs avgiften med 2,5 %.

Portar
Portarna är nu inställda på sommartid. Öppna till kl 20.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt februari-mars 2018

Håll portarna stängda
Kontrollera att porten stängs ordentligt efter er och går i lås. Föreningen har varit utsatt för oinbjudna gäster. Även cykelstölder har förekommit.

Ställ ej saker i trapphus och källargångar
På grund av brandrisk är det inte tillåtet att ställa saker i våra trapphus och källargångar.

Snöskyfflar
Snöskyfflar finns i förrådet utanför varje C-uppgång. Låna gärna dessa vid snöfall.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Varning för falska VA-inspektörer

Personer som utger sig för att vara anställda på Härryda kommun ringer hem till privatpersoner och säger sig leta efter vattenläckor. Härryda kommun arbetar inte uppsökande på det sättet.

Det har kommit till kommunens kännedom att personer som
utger sig för att vara anställda på Härryda kommun, ringer hem till
privatpersoner. Personen säger att den letar efter vattenläckor och frågar till exempel om det knäpper i elementen. Det är inte Härryda kommun som ringer. Om du är osäker på om det är Härryda kommun som har ringt dig, kontakta oss på telefonnummer 031-724 62 05.

Härryda kommun gör inga inspektioner utan att ha avtalat tid med fastighetsägaren i förväg. För att vi ska göra en inspektion, krävs att fastighetsägaren själv har hört av sig till kommunen. I annat fall görs
inspektionen i de flesta fall vid kommunens egen anläggning. Vid hembesök har kommunens personal alltid ett ID-kort som visar att de arbetar på kommunen.

Kontakt

Mark och anläggningar
031-724 62 05