Tulpannytt – December 2018

Info. Underhåll på fastigheterna
Kommande underhåll blir dränering 8 E – G gårdssidan i år.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Fastighetsskötsel
Från den 2 januari 2019 kommer våran fastighetsskötare Diler att vara anställd av föreningen på 100%, arbetstiden är kl: 07.00 – 15.30

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en God Jul och Gott Nytt år.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Styrelsens sammansättning 2018 – 2019

Styrelsens sammansättning 2018 – 2019
Ordförande
Lars Bergendahl Tfn: 0705-88 46 81
V. Ordförande
Iréne Stenekull Tfn: 0707-92 51 36
Sekreterare
Josephine Andreasson Tfn: 0704-36 99 40
Ledamot
Fredrik Andersson Niwong Tfn: 0736-69 50 54
Suppleant
Anders Wass Tfn: 0730-35 15 51
Suppleant
Kristoffer Rosenquist Tfn: 0706-57 05 44
Förtroendeman
Christel Bergendahl Tfn: 0761- 27 02 43

Fastighetsskötare
Fastighetsskötare Tfn: 88 25 88 ( All felanmälan skall göras på detta nummer )
Expedition baksidan av 6 C 0701- 08 67 66

Styrelseexpeditionen
Exp. Tid: Måndagar ojämna veckor 18:30-19:30
Tfn: 88 36 41

Frågor angående fastigheterna: Lars & Anders
Frågor angående TV & Bredband: Fredrik & Kristoffer
Frågor angående ekonomi: Lars
Miljöfrågor: Anders & Josephine
Fritidskommittén: Kristoffer & Iréne

// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt september 2018

Portarna
Portarna kommer att låsas kl 19 året om istället för nuvarande kl 18 på vinterhalvåret och kl 20 på sommarhalvåret. Nya tiden gäller från och med den 28 oktober.

Gymnastik i fritidslokalen varje tisdag
Startar 3 september och håller på kl 10.00 – 12.00.  Gympan är anpassad för alla och går även att utföra som ”sittgympa”.

Bokning av fritidslokalen
Bokning sker till Christel Bergendahl 0761-270243.

Pågående renovering – Taken
Arbetet löper på enligt plan, tredje etappen kommer att påbörjas vecka 37.

// Styrelsen Brf Tulpanen

Nystart Gymnastik!

Vi kör igång måndag 3 september klockan 10:00

Vi finns i lokalen mellan klockan 10.00-12.00 på tisdagar.

Alla är hjärtligt välkomna!

Gympan är anpassad för alla och går även att utföra som ”sittgympa”.

Varmt välkomna
Hälsningar
Berta

Tulpannytt augusti 2018

Info. Takomläggning
Kommande vecka påbörjas sista etappen av takomläggningen av våra tak. Arbetet beräknas ta ca 3-5 veckor allt beroende på väder.

Info. Underhåll på fastigheterna
Kommande underhåll blir:
Dränering 8E-G gårdssidan i år
Dränering 6A-C och 8A-C mot gatan nästa verksamhetsår.

Omfogning av gavel 10A och 6A när ekonomin tillåter.

OBS! Grillningsförbud OBS!
Respektera eldningsförbudet inom kommunen. All grillning är förbjuden så länge kommunen inte säger något annat.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en fortsatt glad sommar.
// Styrelsen Brf Tulpanen

Underhåll på fastigheterna

Takomläggning
Kommande vecka påbörjas sista etappen av takomläggningen av våra tak.
Arbetet beräknas ta ca 3-5 veckor allt beroende på väder.

Kommande underhåll
Dränering 8E-G gårdssidan kommer att ske i år
Dränering 6A-C och 8A-C mot gatan nästa verksamhetsår.
Omfogning av gavel 10A och 6A när ekonomin tillåter.

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändring av stadgar
Ändring av våra stadgar sker pga. ändringar i bostadsrättslagen.
Möte 1 av 2 hölls 2018-06-12, möte 2 blir i samband med årsstämman.

Elgrill
Styrelsen har beslutat att på prov tillåta grillning med elgrill på våra balkonger. Detta förutsätter att elgrillen ansluts till ett fast installerat jordat eluttag som föregås av jordfelsbrytare. Utvärdering görs till hösten. Om detta faller väl ut, kommer ordnings samt trivselregler att skrivas om.

Felanmälan
Det går nu även att skicka felanmälan via SMS till fastighetsskötaren.
Felanmälan via SMS skickas till: 0701–086766

GDPR
EU:s nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Styrelsen arbetar med detta enligt HSB:s rekommendationer.

Rollatorer
Rollatorförråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera er rollator i förråden som är avsett för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen

Tulpannytt juni-augusti 2018

Ändringar av stadgarna
Ändring av stadgarna sker pga ändringar i bostadsrättslagen. Mer info får ni på extrastämman.

Extrastämma
Äger rum kl 19.00 den 12 juni. Det bjuds på matigare fika, välkomna.

Brandsäkerhet
Tänk på att ej ha saker eller skräp i källargångarna eller i trapphusen.

GDPR
EUs nya regler om personuppgifter träder i kraft den 25 maj. Vi i föreningen jobbar med detta enligt HSBs rekommendationer.

Lekplatserna är besiktigade och godkända

Rollatorer
Rollatorföråden (gamla soprummen) får inte blockeras. Till er med rollator, var snäll att alltid parkera era rollatorer inne i dessa förråd som nu är avsedda för detta ändamål.

Expeditionen öppettider
Öppettider: Helgfria måndagar ojämna veckor

Vi vill även passa på att önska alla en glad sommar
// Styrelsen Brf Tulpanen