Fastighetsskötare

Tulpan

PS Home Sweden AB ombesörjer skötseln av våra fastigheter och grönytor.

Felanmälan


Felanmälan görs genom att man lägger en lapp i fastighetsskötarens brevlåda med ärende, namn samt telefonnummer eller skickar ett e-mail till styrelsen@brftulpanen.se . Vid akuta fall ring någon i styrelsen.

Släpkärra & Fritidslokal


Släpkärra finns att låna för medlemmar i Brf Tulpanen.

För bokning av släpkärran ring Christel 0761-27 02 43 eller
Lasse 0705- 88 46 81.