Gällande värme och varmvatten 2023-02-08

Vi har för närvarande störningar gällande värme och varmvatten.

Vi hoppas på att ha detta löst under Torsdag 2023-02-09.

// Styrelsen