Tulpannytt – April/ Maj

Trapphusen

Det är inte ok att spotta i våra trapphus samt ska man inte sparka på grannens dörr och lämna fotavtryck.

Felanmälan

Om ni ska göra en felanmälan, lägg en lapp i fastighetsskötarexp, eller skicka e-post till styrelsen@brftulpanen.se vid akuta ärenden ring någon i styrelsen.

Källare

Ni som har ställt en del brännbart saker i matkällare och i källargången samt cykelrum. Ni måste ta bort detta omgående för det får inte stå något brännbart utanför era förråd.

Entrén

Nu kan våra boende lämna meddelande i trappan, det sitter en infolist som ni kan använda. OBS! Glöm ej att ta bort meddelandet.

Allén

Till er som kör bil tänk på att det bara är 40 km i allén, det är många som inte respekterar detta, vi bör föregå med gott exempel som bor på Skolvägen.