Relining

Relining av stamledningar har nu börjat och utförs av TUBUS.

Jobbet börjar på 6 A – D för att sedan fortsätta med 8 A – D. Detta planeras vara klart vecka 27.
Därefter fortsätter arbetet med 10 A – D som planeras vara klart vecka 31.

Viktigt: Följ det meddelande TUBUS sätter upp så att reliningen får väntat resultat.