Tulpannytt –  Februari – Mars

Tvättstugan

För allas trevnad är det viktigt att alla vi som bor på Skolvägen 6, 8 samt 10 sköter oss när vi nyttjar tvättstugan. Det vill säga att man sätter upp sitt bokningslås, håller de tider som gäller och inte glömmer att hämta sin tvätt.
Glöm ej att städa efter ditt pass.

Laddstolpar

Styrelsen vill ha in en intresseanmälan från de boende som önskar att vi installerar laddstolpar.
Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom in på expeditionen.

Anmälan om renovering

Glöm ej att när ni ska göra en större renovering, då skall man lämna in en anmälan till styrelsen. Detta för att styrelsen ska veta att företagen man använder sig av har behörigheten att utföra arbetet.
Blanketten finns på vår hemsida.

Parkering

Om alla skottar sin parkeringsplats blir det lättare för alla att parkera sin bil. Då kan man även se linjemarkeringen lättare.