Stort tack till alla som deltog på årets vårstädning, riktigt roligt att så många kom ut trots de friska vindarna.

Inget tack till den eller de personer som slänger ej brännbart material i containern avsedd för brännbart. TV’n står nu utanför containern och väntar på att bli körd till återvinningen av dig som slängt i den.

Hälsningar
Styrelsen