Tulpannytt – Juni

Sophanteringen

Vet ni om att från den 1 januari 2024 är det lag på att man måste sortera alla sina sopor och matavfall. Om detta inte görs så kan föreningen få betala böter vilket i sin tur innebär en högre månadsavgift. Det finns bruna påsar till matavfall  att hämta inne på Coop, dessa är gratis. I botten på påsen lägger ni ett par sidor av en tidning t.ex. Härryda bladet.
Den bruna påsen ställer ni sedan i det bruna kärlet som är öppet runt om, för att det inte skall lukta och påsen inte skall bli blöt.

Trapphus, källare, matförråd, cykelrum samt gamla soprum

Ovan nämnda utrymmen är delar av fastigheten som föreningen har underhålls- och reparationsansvar för. Föreningen får mot bakgrund av detta bestämma vad som får och inte får förvaras där.
Om föreningen inte har gett sitt tillstånd till att förvara saker i dessa utrymmen får en bostadsrätthavare som huvudregel inte förvara någonting alls i dessa utrymmen.

Anmälan om renovering

Glöm ej när ni ska göra en större renovering att man ska lämna in en anmälan. Detta för att styrelsen ska veta att företagen har behörighet att utföra arbete. Blanketten finns på vår hemsida.

Avgiftshöjning

Från den 1/7 – 2024 höjer föreningen avgiften med 3%

Styrelsen